Kontakt

  • HELTAR Sp. z o.o.
  • ul. Garibaldiego 4 lok. 18A
  • P04-078 Warszawa
  • +48 22 617 25 55; +48 22 617 33 23
  • spolka@eltar-targi.pl

KRS: 0000612653 | NIP: 1132907878 | REGON: 364202776
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy.  Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego: 100 000 zł

Biuro Zarządu:

Elżbieta Tęsna
Właściciel / Pełnomocnik Zarządu
kom. +48 602 706 075

Grzegorz Tęsny
Właściciel / Doradca Zarządu
kom. +48 602 292 726

Beata Kamieniec
Prezes Zarządu
kom. 501 122 245
b.kamieniec@eltar-targi.pl

Marta Sarnowska
Wiceprezes Zarządu
kom. +48 570 069 331
m.sarnowska@eltar-targi.pl

Daria Adam-Rosińska
A
systentka Zarządu
kom. +48 698 875 798
d.adam@eltar-targi.pl