Nagrody i Wyróżnienia

Za wieloletnią działalność wystawienniczą i wspierającą eksport, ELTAR został wielokrotnie doceniany i nagradzany przez organizacje rządowe i biznesowe oraz otrzymywał odznaczenia i medale za najlepsze i najciekawsze stoiska zrealizowane na targach w kraju i za granicą.

W 2002 roku ELTAR otrzymał tytuł „Wybitny Polski Eksporter”.

W roku 2015 ELTAR otrzymał wyróżnienie w XXV edycji konkursu „TERAZ POLSKA” na najlepsze produkty i usługi za działalność związaną z organizacją targów obejmującą: działalność promocyjną na rzecz polskich eksporterów, organizację i realizację zagranicznych wystąpień targowych oraz misji gospodarczych.

W dniu 28.09.2015 firma ELTAR otrzymała dyplom z Ministerstwa Gospodarki za “wkład w rozwój polskiej gospodarki, poprzez zaangażowanie w realizację projektu Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych oraz aktywne propagowanie idei Marki Polskiej Gospodarki i ducha przedsiębiorczości w branży stolarki okiennej i drzwiowej”.

W tym samym roku firma ELTAR otrzymała tytuł „Lidera Przedsiębiorczości Roku”, w kategorii Mała Firma, nadawany w ramach Konkursu, który wyróżnia szczególnie aktywne, innowacyjne, kreatywne i dynamicznie rozwijające się firmy produkcyjne, rzemieślnicze, handlowe i usługowe.

W 2015 roku Pani Elżbieta Tęsna, założycielka i właścicielka firmy ELTAR otrzymała Medal za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.